Do you cook much?

 • (5.0)
  1 Đánh giá
 • 212 học viên

 • 16-10-2017

Miễn phí


Bài học

4

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Học viên nghe, hiểu trên 60%

Có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm

Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại


Giảng viên:

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V

Giới thiệu chung

Bài học được biên tập dựa trên tình huống giao tiếp thực tế của 2 nhân vật là Sarah và John

Bài học bao gồm Video, Script, bài tập và cấu trúc ngữ pháp của đoạn hội thoại.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Không gian yên tĩnh
 • Sổ sách ghi chép, note bài học
 • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)
 • Đường truyền Internet tốc độ cao

Kiến thức mục tiêu

 • Học viên nghe, hiểu trên 60%
 • Có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm
 • Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

ENGLISH4V

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V


Đánh giá

5.0

1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Tell me about your day?

(5.0)
Miễn phí

211 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Do you cook much?

(5.0)
Miễn phí

212 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Tell me about your Town!

(5.0)
Miễn phí

358 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Weekend

(5.0)
Miễn phí

24 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Family

(5.0)
Miễn phí

27 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V