Khóa học 29 cấu trúc nói tiếng Anh cơ bản (level 1)

  • (5.0)
    1 Đánh giá
  • 1 học viên

  • 15-06-2017

Miễn phí


Bài học

29

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Học viên nghe, hiểu trên 60%

Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại


Giảng viên:

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V

Giới thiệu chung

Khóa học bao gồm 29 cấu trúc nói cơ bản nhất trong Tiếng Anh, cách sử dụng và ví dụ minh họa.

Bài học hoàn toàn bằng Tiếng Anh, học viên có thể sử dụng từ điển để tra cứu những nội dung chưa hiểu rõ.

Cố gắng nhắc lại nhiều lần nội dung bài để đảm bảo thuần thục. Mỗi ngày nên nghe đi nghe lại từ 5 đến 10 lần.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Đường truyền internet tốc độ tốt
  • Máy tính hoặc smartphone
  • Giấy/bút để ghi chép (nếu cần)

Kiến thức mục tiêu

  • Học viên nghe, hiểu trên 60%
  • Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

ENGLISH4V

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V


Đánh giá

5.0

1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Tell me about your day?

(5.0)
Miễn phí

211 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Do you cook much?

(5.0)
Miễn phí

212 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Tell me about your Town!

(5.0)
Miễn phí

358 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Weekend

(5.0)
Miễn phí

24 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Family

(5.0)
Miễn phí

27 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V