Winter Vacation

 • (4.9)
  9 Đánh giá
 • 259 học viên

 • 30-03-2017

Miễn phí


Bài học

2

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Học viên nghe, hiểu trên 60%

Có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm

Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại


Giảng viên:

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V

Giới thiệu chung

Bài học được biên tập dựa trên tình huống giao tiếp thực tế của 2 nhân vật là AkaneHoward

Bài học bao gồm Video, Script, bài tập và cấu trúc ngữ pháp của đoạn hội thoại.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Không gian yên tĩnh
 • Sổ sách ghi chép, note bài học
 • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)
 • Đường truyền Internet tốc độ cao

Kiến thức mục tiêu

 • Học viên nghe, hiểu trên 60%
 • Có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm
 • Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

ENGLISH4V

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V


Đánh giá

4.9

9 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 1

5 8

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Tell me about your day?

(5.0)
Miễn phí

212 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Do you cook much?

(5.0)
Miễn phí

212 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Tell me about your Town!

(5.0)
Miễn phí

358 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Weekend

(5.0)
Miễn phí

24 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Family

(5.0)
Miễn phí

27 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V